Minimikapitalkravet för privata aktiebolag försvinner

I sommar försvinner minimikapitalkravet på privata aktiebolag, något som för närvarande uppgår till 2500 euro. 

Från 1 juli kan man således starta ett privat aktiebolag utan minimikapital. Fortfarande ska man dock minnas att etableringen är förenat med vissa registreringskostnader, samt att det inom vissa branscher kan krävas ett kapital för att starta upp verksamhetet. Den här reformen underlättar dock etableringen av nya aktiebolag.

Syftet med reformen är att underlätta yrkesutövning och annan mikroföretagsverksamhet. Små företag utan personligt ansvar får nu en lägre tröskel att bilda företaget i aktiebolagsform. Man beräknar att slopandet av aktiekapitalkravet gäller ca 85 % av de nystartade aktiebolagen. Även befintliga bolag har via den här reformen en möjlighet att minska sitt aktiekapital.

Förutom förändringen i privata aktiebolag, slopas även kravet på minimikapital i bostadsaktiebolag samt fonderingsskyldigheten för andelslag.

Läs mer