Krönika: Vågar det offentliga utmanas?

Vågar det offentliga utmanas?

Utveckling sker när man ifrågasätter befintliga strukturer och hittar nya modeller att arbeta. En person som förverkliga sådana idéer kallas för en entreprenör. Vi förväxlar ofta entreprenören med företagaren, eftersom entreprenörer ofta driver företag. Det behöver dock inte vara så, eftersom vi även har entreprenörer anställda i befintliga företag som driver utveckling.

På Åland har vi historiskt haft många entreprenörer. Tack vare sjöfarten har ålänningar rest runt hela världen och fått inspiration från verksamheter på olika platser. Dessa idéer har man sedan tagit med sig hem och genomfört på Åland. Rederier, snackstillverkning och industrier har startat med att någon resande ålänning tänkt att ”månne inte det här skulle fungera hemma”. Väl hemma har man börjat.

Var är dagens entreprenörer? Det startas ca 100 företag på Åland varje år, men alla kan inte anses vara nydanande affärsmodeller. Det är t.ex. inte speciellt entreprenöriellt att starta ett nytt taxibolag och fortsätta köra som den föregående ägaren av tillståndet. Däremot är det entreprenöriellt att starta ett taxibolag som endast kör elbilar eller att utveckla en taxiapp som hämtar dig på GPS-koordinaterna. Entreprenörskap kräver således något mer än att registrera ett företag.

Ålands Näringsliv har det senaste året pekat på behovet av tillväxt. Tillväxt handlar egentligen om utveckling och entreprenörskap. Det handlar alltså inte enbart om att vi ska producera ett större antal produkter eller erbjuda flera tjänster. Tillväxt handlar om att utveckla produkter och tjänster så att de blir mer värdefulla. Genom att på det sättet skapa värde säkerställer vi att företagen har en försäljning och lönsamhet, något som i förlängningen finansierar vår välfärd.

Här behöver Åland hjälp av entreprenörer och ett sätt att stödja dem är att införa utmanarrätt av offentlig verksamhet! Det handlar om att företag kan se på vissa funktioner i samhället och anse sig utföra dem mer effektivt. Med utmanarrätter i regelverket kan företaget då utmana. Då startas en utredning huruvida det ens är möjligt att bedriva verksamheten utanför offentlig sektor. Om det är möjligt, startar en offentlig upphandling där man stipulerar villkor som t.ex. att kostnaden ska sänkas med 20% eller kvaliteten ska förbättras. Om anbuden uppnår villkoren, sköts verksamheten av ett företag under en avtalsperiod. Observera att bolaget som utmanade inte behöver vara det bolaget som slutligen vinner upphandlingen.

Utmanarrätter skulle ge åländska entreprenörer en möjlighet att utvecklas, samtidigt som Åland sparar resurser inom offentlig sektor. Det här skulle således skapa möjligheter för tillväxt på Åland. Utmanarrätter har funnits i åtminstone de två senaste regeringsprogrammen, men aldrig blivit verklighet. Förhoppningsvis är den tillträdande regeringen redo att låta sig utmanas.