Krönika av Dan Andersson

Förenkla för kunden att välja rätt

De flesta företag oavsett bransch känner av och påverkas av den snabba förändringen som sker i och med digitaliseringen. Inom exempelvis handeln har kundens köpvanor snabbt förändrats och handeln på nätet växt sig allt starkare. Vi på Åland står inte skyddad mot dessa förändringar, att anpassa sig och utveckla våra verksamheter under denna förändring är viktigt för att våra företag och att hela Åland också i framtiden ska ha ett blomstrande näringsliv.

Vi är ju förstås inte ensamma med att fundera på dessa frågor. Inom handeln så analyseras köpmönster och kundbeteenden för att förstå vad vi som konsumenter ser som viktigt i framtiden. När Dagens Industri nyligen anordnade en temadag för retail-branschen lyfte forskare och företag lyfte fram sin syn på utvecklingen för butiker och handeln i stort.

En trend som fortsätter är förstås den tekniska och digitala utvecklingen som sker både på nätet och alltmer flyttar in i butiker. Här är enkelheten som nätet erbjuder för kunden det viktiga och som man även vill få in i butik. Man talar bland annat om friktionsfria köp att vi som kunder så enkelt som möjligt ska kunna välja och betala genom bland annat nya tekniska lösningar som self-service checkout och mobilbetalningar. Undersökningar visar att bland de värsta vi som kunder vet är att tvingas stå i kö för att betala då vi handlar i en butik.

Även om stort fokus är på tekniska lösningar så visar ändå trenden att detta är nya verktyg för handeln men inte att det är tekniken i sig som är avgörande för framtidens handel. Istället så ligger fokus på service och upplevelser. Kundens grundläggande behov har inte ändrats det handlar fortfarande om inspiration, hitta rätt produkt snabbt, anpassat för den enskilda kunden och hållbara val. Den fysiska butiken har även en unik möjlighet att skapa miljöer. Digitala hjälpmedel kan lyfta den fysiska butiken, men inte ersättas helt och hållet av nätbaserade lösningar. Stora svenska företag som H&M och Ikea jobbar just nu mycket med mantrat att förenkla för kunden och hitta än mer individuella och skräddarsydda kundlösningar, där butiken fortfarande är viktig del för inspiration, upplevelser och service.

Här kommer den stora utvecklingen att ske under kommande år och där den enskilda butikens styrka är möjligheten till service och upplevelser som kan kompletteras men inte helt ersättas av näthandeln.