Höstmöte den 25 november

Ålands Näringsliv håller höstmöte måndagen den 25 november kl 11.30 på restaurang Indigo.

På agendan är stadgeenliga förhandlingar där delar av styrelse samt alla utskott ska väljas.

Efter dessa har vi representanter från Ålands tillträdande landskapsregering på plats för att diskutera näringspolitik under den kommande mandatperioden.

Du kan ge dina förslag på medlemmar av utskotten och styrelse till vår valberedning eller till verkställande direktören.

Alla medlemmar är välkomna - anmäl dig här.

Välkommen!