Förnyad trafikplikt för Stockholmsflyget

Ålands Landskapsregering har tagit beslut om förnyad trafikplikt på linjen Mariehamn-Arlanda för perioden 1.3.2020-29.2.2024.

I stort känner man igen sig från de tidigare beslutet, men nu föreslås kapaciteten på flygplanen bli 60 personer. Det är en fördubbling mot nuvarande kapacitet.

Kvalitetskraven föreslås ligga på att högst 20% av avgångarna får vara 6-15 minuter försenade. Högst 5 % får vara mer än 15 minuter försenade. Detta gäller under förutsättning att förseningen beror på situationer som flygbolaget självt inte kan påverka.

Vid nästa upphandling kommer det flygbolag som kan erbjuda klimatkompensation för resenärerna att ha en fördel.

Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Om ingen motsätter kraven kommer de att börja gälla 1.3.2020.