Företagsutveckling online

Ålands Näringslivs ERUF-finansierade projekt Utveckla framtidens företag bedriver bland annat företagarskolan. Nu planerar vi en digital företagarskola som deltagarna kan delta i från sin egen dator när det passar för dem. 

Ett led i utvecklandet av en digital kurs är att testa andra organisationers kurser och se hur de är uppbyggda och hur de praktiskt fungerar. Vad kan vi använda oss av i utvecklandet av vår kurs och vad fungerar mindre bra, det vill säga vad ska vi inte göra. 

 

Vi behöver nu din hjälp! Har du nyligen startat ett företag eller planerar du att göra det? Är du intresserad av att utveckla din idé? 

 

Ta chansen och gå online-kursen Starting Up. Den är helt kostnadsfri och erbjuds av universitetet Aalto (i Helsingfors). (Om du studerar är den värd 2 SP, kom ihåg att kontakta din studiehandledare för att bekräfta att du kan räkna kursen tillgodo). 

Kursen innehåller nio olika kapitel med syfte att ta fram en affärsidé, utveckla en affärsidé, utvärdera och starta upp företag. Under kursen jobbar du på din affärsplan. 

Du gör kursen i din egen takt, och sedan träffas vi och du berättar vad du tyckte om kursen; vilken information var bra, vad fungerade mindre bra, något som du saknade, etc. Om du vill diskuterar vi även din affärsidé och ditt företag, detta tillsammans med företagsrådgivare Susanne Olofsson. 

Du behöver ha möjlighet att göra kursen så att vi kan träffas under januari. Observera att kursen är på engelska och att du behöver reservera tid för att gå den, när du går den väljer du själv. 

Kursen är ett bra hjälpmedel för dig som vill utveckla en ny idé eller funderar på hur man gör om man vill starta företag men inte har en idé. 

 

Länk till kursen.

 

Ta gärna kontakt om du har frågor samt för att meddela att du vill gå kursen och sedan träffas och diskutera innehållet. Du behöver inte bo på Åland, diskussionen kan ske över telefon. 

 

Susanne Olofsson, företagsrådgivare

susanne.olofsson@naringsliv.ax