Föreningslokalen Bergkulla till försäljning

Ålands Näringsliv har nu bjudit ut lokalen Bergkulla till försäljning.

Vi har haft en stor intern diskussion om hur vi ska göra med vår föreningslokal Bergkulla. Frågan diskuterades på senaste höstmöte och vi har även lyft frågan i utskotten - särskilt handelsutskottet.

Bergkulla har en lång historik och oerhört många ideella timmar har lagts ned på lokalen sedan den inköptes av Köpmannaföreningen 1951.

De senaste tjugo åren har dock medlemmarnas intresse avtagit. Vi har i dagsläget endast sporadiska uthyrningar till våra medlemmar, samtidigt som de ofta efterfrågan andra slags tjänster av oss.

Inom några år är också lokalen i behov av renovering, speciellt om den ska fortsätta användas som festlokal. Vi står alltså inför ett läge där vi lägger ner medel på renovering eller avyttrar lokalen. I det läget har styrelsen beslutat att vi ska bjuda ut fastigheten till försäljning.

Om Bergkulla blir sålt, kommer Ålands Näringsliv att använda medlen till olika insatser för att stödja handel, turism och service. Styrelsen har varit tydlig att eventuella försäljningsmedel ska användas till dylika projekt och inte "försvinna" i föreningens ordinarie verksamhet.

Anders Ekström
VD, Ålands Näringsliv