Den finska poststrejken påverkar försändelser från fastlandet

Strejken vid finska Posti inleddes på måndag den 11 november. Försändelser och varor som hanteras av Posti kommer högst troligt inte att komma fram i tid den närmaste framtiden (t.ex. brev, tidskrifter, reklam och paket). Dröjsmålen förväntas bli flera dagar, eller till och med flera veckor långa.

Hur det går med t.ex. fakturor som skickas via finska Posti är ännu oklart men Konsumentverket har uppmanat företag att vänta med att skicka fakturor tills poststrejken är över. Företag och myndigheter på fastlandet har dels börjat se på alternativa leveranssätt för paket och försändelser och uppmanat sina kunder att ta i bruk e-fakturor och övriga nättjänster som är oberoende av postgången.