Fel valutakurs hos tullen?

Genom ålänningen Christoph Neymeyrs uppmärksammade klagan har tullen medgett att de använt fel valutakurser i sina införtullningar under de tre senaste åren. Myndigheten korrigerar nu felet till berörda parter, men du behöver fylla i en omprövningsansökan.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • beslutet i vilket ändring söks
  • vilka ändringar man vill att ska göras i beslutet
  • grunderna på vilka ändring söks
  • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • kontonummer (BIC och IBAN)

Du hittar rätt blanketter och mer information här.

Omfattningen av felräkningen varierar förstås med summan, men idag (11 nov) skiljer det ca 5 % på bankernas säljkurs och ECB:s officiella valutakurs. Här hittar du historiska valutakurser från ECB