Färre sålda plastkassar på Åland 2018

Ålands Näringsliv samlar in statistik över antalet sålda bärkassar av plast inom den åländska dagligvaruhandeln.

Statistiken för 2018 antyder att antalet sålda bärkassar av plast minskade med hela 21,8 % under 2018 jämfört med året innan.

Orsaken är ett aktivt arbete från butikernas håll att minska antalet sålda bärkassar. Man uppmuntrar till återanvändning av flergångskassar och försöker på olika sätt erbjuda alternativ till den traditionella plastkassen vid kassan. Det arbetet kommer säkert att märkas även när vi summerar 2019.

Statistiken bygger på uppgifter från åtta butiker inom dagligvaruhandeln på Åland.