Falska sedlar i omlopp

Polisen meddelar att man under november - december månad har påträffat fler förfalskade sedlar än normalt. Därför uppmanar man företagare som hanterar kontanter att granska inkommande sedlar mer noggrant.

Vanligtvis handlar det om enstaka fall på Åland men under den den här perioden anmäldes närmare tio fall. Även 2019 har inletts med tre anmälningar om förfalskade sedlar. Polisen har tagit sedlarna i beslag och skickat dem på analys. Av de tre anmälningar som kommit in 2019 visade en vara förfalskad. Polisen meddelade inte hur många av anmälningarna under november-december som visade sig vara förfalskade sedlar. 

Det handlar i dessa fall om sedlar i valörerna 20 € och 50 €.

Kontrollera en sedel

Finlands bank rekommenderar tre enkla test för att kontrollera en sedel.

 1. känn på sedeln
 2. luta på sedeln
 3. titta på den mot ljuset

Fäst uppmärksamhet på flera av nedanstående säkerhetsdetaljer.

 • reliefeffekt (sedeln känns sträv)
 • vattenstämpel (i Europaserien har vattenstämpeln formen av ett porträtt)
 • säkerhetstråd
 • hologram (i Europaserien har hologrammet formen av ett porträtt)
 • genomsiktsbild
 • specialtryckfärger (i Europaserien skimrande grön valörsiffra)

Se länken nedan till Europeiska centralbanken för instruktionsfilmer om säkerhetsdetaljerna.

Hantera falska sedlar

Om en kund erbjuder dig en sedel som du misstänker är förfalskad ska du inte ta emot den. 

 • Be kunden ge en annan sedel.
 • Kontakta väktarna och/eller polisen.
 • Lägg kundens signalement på minnet.
 • Äventyra inte din egen säkerhet – förfalskade sedlar är värdelösa!

Om du har fått en misstänkt förfalskad sedel ska du handla enligt följande:

 • Förmedla inte sedeln vidare, eftersom det är ett brott.
 • Lämna över sedeln till polisen eller din egen bank.
 • För att spåra förfalskarna är det viktigt att veta var, när och av vem du fått den förfalskade sedeln.

Mer information