Digital offentlig upphandling via e-Avrop

Onsdagen den 16.5 arrangerade Ålands Näringsliv och Åda Ab ett informationstillfälle med e-Avrop som tillhandahåller det verktyget för de åländska offentliga upphandlingarna. Dagen bestod av två block där det första var inriktat mot leverantörer och det andra mot upphandlande enheter.

Offentliga Åland kommer att samla sina upphandlingar på en Ålandsportalen. Här hittar du alla upphandlingar inom Ålands Landskapsregering och dess myndigheter över 50.000 euro.
Även åländska kommuner har möjlighet att lägga ut sina upphandlingar här, men vissa har valt att publicera sina upphandlingar på andra sidor.

Åländska leverantörer

Åländska leverantörer bör registrera sig på e-Avrop (du registerar ett konto här). Det är kostnadsfritt att ha ett leverantörskonto där. Med ett aktivt konto kan du:

  • Prenumerera och bevaka offentliga upphandlingar inom ditt område (enligt CPV-kod).
  • Ställa frågor om aktuella offentliga upphandlingar
  • Lämna in anbud via e-Avrop-systemet.
  • Signera med ESPD (European Single Procurement Document).
  • Om du vinner en upphandling, samla dina avtal i systemet och all korrespondens mellan upphandlande enheter och dig som rör dessa avtal.

ESPD är ett digitalt dokument där du försäkrar vissa saker för den upphandlande myndigheten. När anbudsgivaren har gått igenom anbuden och valt några kvarstående aktörer, kan de komma att begära kompletterande information som du har försäkrat via ESPD.
Fördelen ur leverantörssynvinkel är att du inte behöver administrera dokumenten innan du faktiskt är nära att vinna en upphandling. Du arbetar således inte i onödan med att ta fram aktuella dokument.

Åländska upphandlande enheter

De offentliga upphandlande enheterna sparar naturligtvis mycket tid genom detta system. Man behöver inte gå igenom dokument från alla anbudsgivare, utan kan fokusera på de som är högst prioriterade enligt villkoren.

Även privat eller tredje sektor kan använda sig av e-Avrop som upphandlande enhet. Även om man inte omfattas av lagar om offentlig upphandling, ger systemet kontakt med leverantörer och förhoppningsvis en mer effektiv upphandling. 

Läs mer

Läs mer om offentlig upphandling bland våra medlemssidor.

 

Programmet från den 16 maj 2019

Du hittar programmet från dagen och presentationerna nedan.

BLOCK 1
09:00 – 09:15 Välkommen – Katarina Donning Åda
09:15 – 09:30 Presentation av det elektroniska upphandlingsverktyget e-Avrop – Ernest Wessman e-Avrop
09:30 – 09:45 Nyttan med elektroniskt upphandlingsverktyg för leverantörer – Mårten Broman Ålands landskapsregering
09:45 – 10:00 Bensträckare och kaffe
10:00 – 11:30 Elektroniskt upphandlingsverktyg för leverantörer samt frågor – Johan Ekengren e-Avrop

11:30 – 12:30 Lunchpaus

BLOCK 2
12:30 – 13:30 Offentlig upphandling på Åland – Mårten Broman Ålands landskapsregering
13:30 – 13:50 Konsten att annonsera rätt – Per Werling e-Avrop
13:50 – 14:30 Det ska vara lätt att göra rätt – hur kan mallar underlätta för er? – Caroline Johannesson e-Avrop
14:30 – 15:00 Kaffepaus
15:00 – 15:30 Tre år med ESPD – Per Werling e-Avrop
15:30 – 16:30 Dynamiskt inköpssystem, Auktion samt nyttjande av integrerade moduler för Direktupphandling samt analys och avtalsuppföljning – Caroline Johannesson, Per Werling och Johan Ekengren e-Avrop