Brexit eller ej

Artikeln är uppdaterad 22.3.2019

Storbrittanniens varande eller icke-varande i den europeiska unionen är fortfarande oklart, trots att vi endast har några veckor kvar till Brexit. 

Det brittiska underhuset har röstat ned två avtalsförslag från regeringen, samtidigt som man har röstat för att fortsätta förhandlingarna. Talmannen meddelade i veckan att han inte kan tillåta en tredje omröstning om avtalsförslaget, om inte det har skett väsentliga förändringar från de tidigare.

Den brittiska premiärminister Theresa May har begärt av EU att utträdet skulle förskjutas "en kort tid", vilket enligt henne skulle vara t.o.m. den 30.6. EU har svarat med att förlänga Brexit-datumet till 12 april. Dessutom har man gått med på en ytterligare förlängning till 22 maj under förutsättning att brittiska underhuset godkänner det utträdes-avtal som förhandlats fram. 

22 maj är det senaste man vill gå med på ur EU:s perspektiv, eftersom man vill ha Brexit avklarat före EU-parlamentsvalet den 23 maj.

Ålands Näringsliv uppmanar sina medlemmar att förbereda sig på "turbulens" kring detta.

  • Trots denna förlängning av tiden, har inte mycket konkret hänt. Fortfarande är läget relativt låst i det brittiska parlamentet och i dagsläget finns det inget avtal för Storbrittanniens utträde ur EU.
  • Om Storbrittanninen "kraschar" ut ur EU utan avtal, innebär det att landet den 13.4 (alt 23.5) räknas som tredje land. Skattemässigt är det samma sitiuation som för Åland, men Storbrittannien har fler perspektiv att ta hänsyn till. T.ex. kommer handeln att kraftigt regleras, tullar införas och inresande kan kräva visum. Transporter till och från Storbrittannien kommer med stor sannolikhet att försenas rejält. Har man transporter eller leveranser mot Storbrittannien som är kritiska för ens verksamhet, bör man redan nu ha sett på alternativ.
  • Det är osanolikt att det blir ytterligare förlängningar från dessa tidpunkter. Brexit sker alltså under våren, eller så får vi en ny regering i Storbrittannien som arbetar för en annan EU-närvaro. Alternativen är i skrivande stund densamma: Avtal kan nås, Storbrittannien kan välja att avbryta processen eller så händer ingenting och vi står inför en "hård brexit" 13.4 eller 23.5.

Tyvärr har vi således hamnat i den osannolika sitautionen att vi några veckor innan Brexit inte vet huruvida det ska ske eller i såna fall på vilket sätt. Åland kommer främst indirekt att påverkas, men man ska vara beredd på turbulens runt de här datumen.

Läs gärna vår artikel om "sju tips inför Brexit" som vi publicerade i januari. Där hittar du länkar till vidare information.