Nyheter 2018

Kurs i ansvarsfull alkoholservering och konflikthantering

16 mar
16 maj 2018 anordnar Ålands yrkesgymnasium kursen "Ansvarsfull alkoholservering och konflikthantering" i samarbete med Ålands landskapsregering. Målet med ansvarsfull alkoholservering är att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och andra rusmedel på serveringsplatser och att motverka överservering och servering till minderåriga. Camilla Nyberg-Selander är en av föreläsarna för kursen...

GDPR - är ditt företag redo?

06 mar
Den nya dataskyddsförordningen kommer – är ni redo? Med bara några månader kvar tills dataskyddsförordningen börjar tillämpas är det hög tid att ta tag i den egna behandlingen av personuppgifter. Tobias Björkström från DKCO Advokatbyrå har sammanställt en artikel med några tips inför förändringen. Ålands Näringsliv arrangerar även en kurs...

Nytt kollektivavtal inom handeln klart

28 feb
Uppdaterad nyhet Handels parter kom den 2 mars överens om ett nytt kollektivavtal som gäller för perioden 1.2.2018-31.1.2020. En löneförhöjning enligt det nya avtalet kommer att ske den 1.4.2018 och 1.4.2019 på respektive1,6%. Heltidsanställdas arbetstagares och tjänstemäns månadslöner höjs med 42 euro (26 cent/timme) den 1.4.2018 och 42 euro (26...

Turism- och restaurang ännu oense om lönerna

23 feb
Lönen inom branschen är det största tvistefröet för att nå ett förhandlingsresultat. Kollektivavtalsförhandlingarna mellan PAM och Turism- och restaurangtjänsterna MaRa rf besväras av lönefrågan. Förhandlarna beslöt att träffas på nytt söndag 25.2. I dag på kvällen när förhandlingarna avslutades berättade man att parterna lovat ytterligare gå igenom de omstridda frågorna...

Handeln förhandlar ännu om avtal

23 feb
Servicefacket PAM och arbetsgivarnas representant Finsk Handel har förhandlat om arbetsvillkor och lön för arbetstagare inom handeln. Förhandlingarna som förlöpt väl avbröts dock förra veckans fredag. Trots att förhandlingarna avbröts har PAM och Finsk Handel hållit kontakten till varandra och diskussionerna har lett till det att följande förhandlingsträff är inprickad...

PAM varslar om strejker på fastighetsserviceföretag i Finland

23 feb
Servicefacket PAM:s styrelse har beslutat varsla om strejk på flera fastighetsserviceföretag runtom i Finland. Strejkerna inleds den 1 mars om det inte ingås ett kollektivavtal för städare, servicemän och fastighetsskötare dessförinnan. På tisdagen återvände PAM och Fastighetsarbetsgivarna till förhandlingsbordet efter en förhandlingspaus på närapå två veckor, men man godtog ej...

Bluffmakare i farten!

07 feb
Nytt år men samma bluff-metoder. Åter får vi rapporter om olika företag som skickar ut "information" till åländska företag. Den senaste företaget att är "European Business Number (EBN)". Typiskt är processen att man bara ska bekräfta sina kontaktuppgifter via en blankett. Om man returnerar blanketten bekräftar man i själva verket...

Uppstart av nätverk för nya företagare

05 feb
Nu startar vi upp ett nätverk för nya företagare. Nätverket riktar sig till dig som är företagare eller dig som precis är i uppstartsfasen med att etablera ett företag. Det är ett företagsnätverk där du får chansen att skapa affärskontakter, prata med likasinnade och utbyta erfarenheter kring företagsvärlden. Genom föreläsningar...

Kan du reglerna om arbetarskydd?

05 feb
Här har arbetarskyddsförvaltningen i Finland publicerat en rätt bra översikt för den som är mindre arbetsgivare redan, eller kanske funderar på att anställa någon. Där finns info om bl.a: Arbetarskyddslagen, anställningsfrågor, arbetsavtal och semesterregler samt mallar att använda för att räkna ut ersättning. Läs mer här: Informationspaket för småföretag 2017

Företagarskolan startar igen

05 feb
Företagarskolan ordnas igen i vår med start i mars, totalt nio tillfällen och avslutning den 7 maj. Läs mera här

Sidor