Nyheter 2018

Hur kan vi ta upp och diskutera sexuella trakasserier på arbetsplatsen - föreläsning den 22 maj

10 apr
Sexuella trakasserier är någonting som ett företag inte vill förknippas med. Men vad gör vi egentligen för att förebygga och hur ingriper vi och utreder då sexuella trakasserier faktiskt uppstår? Kampanjen #metoo har synliggjort svårigheterna med att både förstå vad sexuella trakasserier är, men också svårigheterna att ta det på...

Konsumtionen av plastkassar har minskat snabbt inom handeln

09 apr
Miljöministeriet och Finsk handel rf: Avtalet mellan miljöministeriet och Finsk handel rf har under det första avtalsåret snabbt minskat konsumtionen av plastkassar och plastpåsar inom handeln. Avtalet om plastkassar omfattar för närvarande över 1 100 företag, vilket i praktiken betyder över 3 300 affärer. Avtalet om minskad användning av plastkassar...

Företagarskolan avslutning

04 apr
Deltagarna i företagarskolan har nu lärt sig om företagande och slipat sina affärsplaner under våren, totalt åtta tillfällen. Gruppen består av 21 personer inom olika branscher, i olika åldrar och med olika bakgrund. Under avslutningstillfället har du möjlighet att lyssna på de blivande företagarna och deras företagspresentationer. Samt att du...

Skatteförvaltningen arrangerar informationstillfälle

28 mar
Skatteförvaltningen håller regelbundet webbseminarium, nästa på kommande (på svenska) är "Skatteinfo för nya företagare" den 11.4 kl 14.00-15:30. Programmet för seminariet är: att grunda ett företag samt Skatteförvaltningens register deklaration och betalning av skatter grundläggande information om momsbeskattning Här kan man läsa mera och anmäla sig Vill man se på...

Näringslivsbarometern

28 mar
Ålands Näringsliv publicerar Näringslivsbarometern med några gånger per år. Där sätter vi betyg på Ålands landskapsregering med utgångspunkt i regeringsprogrammet och fördelad på sex olika områden. Konkurrenskraft Samhällsservice Självstyrelsens utveckling Hållbar utveckling In- och återflyttning Entreprenörskap I vår senaste barometer lyfter vi vikten av att samhällsservicereformen går vidare. Den möter...

Uppgörelse inom finansbranschen

26 mar
Samtliga parter i arbetstvisten inom finansbranschen har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag. Fackförbundet Pro rf, Fackförbundet Nousu rf, De Högre Tjänstemännen YTN rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf samt Finanssiala ry har meddelat att de godkänner det förlikningsförslag som riksförlikningsman Minna Helle lämnade den 22 mars. Uppgörelserna innebär att alla konfliktåtgärder som...

Fortfarande svaga förutsättningar för en uppgörelse inom finansieringsbranschen, medlingen fortsätter denna vecka

20 mar
Det finns risk för nya arbetsinställelser inom finansbranschen fr.o.m. den 26 mars 2018. Enligt riksförlikningsmannen medförde mötet inte något väsentligt nytt när det gäller att hitta en lösning på dödläget som pågått länge. Medlingen fortsätter dock nästa vecka. Nästa möte hålls tisdagen den 20 mars 2018 kl. 18. Parterna är...

Elförbundet hotar elinstallationsbranschen med en arbetsinställelse den 9–16 april 2018

20 mar
Medlingsförhandlingarna på energiområdet fortsätter. Elbranschernas Fackförbund rf varslade om arbetsinställelse inom elektrifierings- och elinstallationsbranschen. Arbetsinställelsen ska börja den 9 april 2018 kl. 06.00 och avslutas den 16 april 2018 kl. 6.00 och gäller alla arbeten hos medlemsföretagen i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för elektrifierings- och...

Handelsavtalet klart

20 mar
Det nya kollektivavtalet gäller 1.2.2018–31.1.2020 och berör cirka 250 000 arbetstagare och chefer inom handeln. Heltidsanställdas arbetstagares och tjänstemäns månadslöner höjs enligt följande: – 42 euro och timlöner 26 cent från och med 1 april 2018 – 42 euro och timlöner 26 cent från och med 1 april 2019. Under...

Uppskjuten strejk inom sjöfarten

20 mar
Arbets- och näringsministeriet har beslutat uppskjuta den arbetsinställelse som hotade utrikesfarten den 23 mars 2018 kl. 6 med två veckor. Finlands Skeppsbefälsförbund rf:s arbetsinställelse, som hotade utrikesfarten den 23 mars 2018 kl. 6, flyttas fram med två veckor. Arbetsminister Jari Lindström beslutade om uppskjutningen på förslag av riksförlikningsman Minna Helle...

Sidor