Välkommen på höstmöte

Ålands Näringsliv håller traditionellt höstmöte torsdagen den 29 november kl 11.30 på Park Alandia Hotell (konferensrummet).

11.30 Stadgeenliga förhandlingar
Medlemmar har rätt att föreslå medlemmar till styrelse och utskott. Du kan kontakta oss här.
Handlingar kommer upp i denna artikel på måndag 26.11 efter att ha godkänts av styrelsen. 

12.00 Lunch och föreläsning
Peter Granström berättar om hur man genom riktad kommunikation till olika kundgrupper kan öka försäljningen betydligt. Exemplet är hämtat ur Hammarby fotboll.

Föreningen bjuder på fisksoppa till lunch.

Anmäl dig till höstmötet här