Vad händer i Skraknästet?

Tävlingen Skraknästet går nu vidare till nästa fas, av de 23 inskickade bidragen har tio bidrag valts ut till juryträffen den 9 november. Juryn bestående av Anders Nilsson, VD för fondbolaget Granit Fonder i Stockholm, juryns ordförande, Britt Biskop, entreprenör och projektledare Business Lab Åland, Stefan Boman, försäljningschef på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag och Solveig Saine, finansieringsdirektör Ålandsbanken. Juryn väljer ut tre bidrag som går vidare till finalen.

Finalen hålls den 28 november och då presenterar finalisterna sina bidrag och en vinnare utses. Allmänheten är varmt välkommen att delta i Skraknästets final som har fritt inträde och äger rum på Ålands Utvecklings Ab's Kapitalmarknadsdag. Läs mera om Skraknästets final här (program och tidtabell).

 

Första pris i Skraknästet: 

- 5000 € att fritt spendera i bolaget för att utveckla idén.

- Option på en tilläggsinvestering från ÅUAB (enligt följande kriterier: idén skall vara unik och ny för Åland, bolagets hemort skall vara på Åland, bör ha stor tillväxtpotential och vara genomförbart).

- Mentorskap via Ålands Näringsliv.

- En plats i Business Lab.

 

Läs mera om Skraknästet.