Turism- och restaurang ännu oense om lönerna

Lönen inom branschen är det största tvistefröet för att nå ett förhandlingsresultat.

Kollektivavtalsförhandlingarna mellan PAM och Turism- och restaurangtjänsterna MaRa rf besväras av lönefrågan. Förhandlarna beslöt att träffas på nytt söndag 25.2.
I dag på kvällen när förhandlingarna avslutades berättade man att parterna lovat ytterligare gå igenom de omstridda frågorna med sina respektive bakgrundstrupper.

Till förhandlingsbordet återvändet parterna igen söndagen den 25 februari.

Källa: PAM