Skattekortet förnyas 2019

Skattekorten förnyas från 1.1.2019

Nästa år blir det nya rutiner med arbetstagarnas skattekort. Då kommer skattekorten att endast innehålla en inkomstgräns för hela året, även om arbetstagaren arbetar för flera arbetsgivare. Därmed slopas systemet med huvudsyssla och bisyssla.

Ur arbetsgivarens synvinkel erlägger man inkomstskatt enligt skattekortets procent. Om arbetsgivaren betalar högre än inkomstgränsen, betalar arbetsgivaren tilläggsprocenten som står på skattekortet.

Arbetsgivaren blir heller inte längre tvungen att spara skattekortet i original utan det räcker att arbetstagaren visar skattekortet (eller en kopia på det) för sin arbetsgivare.

Ur arbetstagarens synvinkel blir det viktigt att kontrollera sina inkomster om man har flera arbetsgivare. Ifall inkomsterna skiljer sig mot förväntat, kan det finnas skäl att justera skattekortet under året.

Läs mer på finansministeriets hemsida.