Rapport från Ålands Näringslivs vårmöte

Ålands Näringsliv höll stadgeenligt vårmöte den 7 maj.

VD Anders Ekström berättade om det intensiva 2017 där Ålands Näringsliv åter hade ett aktivt år.
Verksamhetsberättelse och bokslut presenterades och vårmötet fastställde bokslutet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Trots det negativa resultatet 2017 står föreningen på solid grund med stark likviditet och starkt eget kapital.

Valberedningen tillsattes och består 2017 av Björn Blomqvist, Birgitta Eriksson och Stefan Kalmer.

Efter vårmötet serverade Harriet Strandvik en välsmakande lunch gjord på åländska råvaror.

Under lunchen lyssnade vi till Tiina Björklund som berättade om det åländska varumärkesprojektet hon genomfört.

Verksamhetsberättelse för 2017 hittar du här.

#axgan #ålandsnäringsliv