PAM varslar om strejker på fastighetsserviceföretag i Finland

Servicefacket PAM:s styrelse har beslutat varsla om strejk på flera fastighetsserviceföretag runtom i Finland. Strejkerna inleds den 1 mars om det inte ingås ett kollektivavtal för städare, servicemän och fastighetsskötare dessförinnan.

På tisdagen återvände PAM och Fastighetsarbetsgivarna till förhandlingsbordet efter en förhandlingspaus på närapå två veckor, men man godtog ej slutligen arbetsgivarsidans förslag. ​PAM avbröt således kollektivavtalsförhandlingarna. 

Strejken genomförs på tolv företag runtom i Finland. Den inleds den 1 mars kl. 06.00 och avslutas den 3 mars kl. 06.00. Strejken omfattar totalt runt 1 100 anställda.
Det övertidsförbud som PAM utlyste den 1 februari är fortfarande i kraft.

Om man inte lyckas nå överenskommelser har man hotat om ytterligare utökade strejker även inom andra sektorer till 12 mars. 

Källa: PAM