Nytt kollektivavtal inom handeln klart

Uppdaterad nyhet

Handels parter kom den 2 mars överens om ett nytt kollektivavtal som gäller för perioden 1.2.2018-31.1.2020. En löneförhöjning enligt det nya avtalet kommer att ske den 1.4.2018 och 1.4.2019 på respektive1,6%. Heltidsanställdas arbetstagares och tjänstemäns månadslöner höjs med 42 euro (26 cent/timme) den 1.4.2018 och 42 euro (26 cent/timme) den 1.4.2019. Mer information om innehållet kommer då avtalet i sin helhet finns att tillgå. 

Handelns parter samlas den 2 mars till en ny förhandlingsomgång gällande ett nytt kollektivavtal för handeln. Det tidigare avtalet som fortfarande gäller löpte ut den 31 janauri 2018 och förhandlingar har pågått sedan dess utan att ett avtal kunnat slutföras. Servicefacket PAM utlyste den 19 februari ett förbud mot övertid och förbud mot att insamla plussaldotimmar i flexibel arbetstid. Förbudet är ensidigt och inte bindande, dvs om det finns samtycke mellan arbetstagare och arbetsgivare så kan övertidsarbete genomföras i enlighet med gällande kollektivavtal.