Nya bestämmelser för ansvarig servitör

Ålands Näringslivs turism- och restaurangutskott har under vintern gjort en skrivelse om att sänka kravet på arbetserfarenhet för ansvariga servitörer inom restaurangbranschen.

Nu har lagtinget antagit nya bestämmelser som stadsfästs av presidenten som underlättar för restauranger att hitta behörig personal.

Det innebär att från och med den 15 juni krävs det att ansvariga servitörer på restauranger som serverar alkohol ska:

  • genomgå och med godkänt resultat klara av provet för regelverket för servering av alkohol.
  • inneha minst tre månaders praktisk erfarenhet av servering av alkohol.

Ålands Näringsliv är tacksamma för att ansvarig minister, lagting och framförallt turism- och restaurangutskottet arbetat med denna fråga. Det här visar på hur Ålands Näringsliv arbetar för att stödja våra medlemmars situation.