Ny lag om paketresor den 1 juli

Den 1 juli får Finland en ny lag om paketresor. Tidpunkten är naturligtvis olycklig då den infaller mitt i säsongen, vilket innebär att vi får en skillnad reglerna för resenärer före eller efter halvårsskiftet.

Det är några saker man behöver vara uppmärksam på som researrangör.

För det första breddas begreppet "paketresa". Det innebär att alla som tillhandahåller fler än en (1) resetjänst blir betraktade som paketresearrangörer. Om du således har logiverksamhet och i samband med bokning eller i receptionen på din anläggning erbjuder andra resetjänster (utflykter, konsertbiljetter etc) så är du en paketresearrangör från 1 juli, om du är den näringsidkare som sålt den första resetjänsten.

För det andra bör man uppmärksamma att resenären från 1 juli får möjlighet att avboka när som helst innan resan startar - utan särskild orsak! Fram till och med 30.6 krävs någon form av oväntat och allvarlig händelse för att avbokning ska kunna göras utan full betalning.

Från och med 1 juli har däremot (paket)researrangören rätt att ta ut en avgift för sådana kostnader som uppstått i och med researrangemanget. Avgiftens maxtak är resans pris, vilket i praktiken betyder att man som researrangör kan få full kostnadstäckning. Fram till 30.6 är man dock hänvisad till den betydligt lägre "byråavgiften" som gäller just nu.

För det tredje har resenären rätt till kompensation ifall det är fel i researrangörens prestation från och med 1.7. Man behöver alltså som researrangör vara noga med att det som erbjuds i annonser och annat material, även presteras under resans gång. Här bör man också påminna att man som paketresearrangör har en regressrätt mot underleverantörer. Om du därmed blir ersättningsskyldig för uteblivna prestationer, kan du i sin tur kräva detta av en underleverantör.

Den fjärde punkten gäller egentligen inte Åland, enligt vad Ålands Näringsliv erfar av Landskapsregeringen. Det handlar om den insolvensavgift som paketresearrangörer ska ställa till konkurrens och konsumentverket. Enligt vår information, gäller endast den åländska lagen om säkerhet för resebyråer. Således ska åländska resebyråer som arrangerar paketresor, ställa en garanti till Ålands Landskapsregering. Detta handlar främst om resebyråer som bedriver utgående researrangemang. Därmed torde många av de åländska turistföretagen kunna undvika detta.

Mer information finns här på KKV:s hemsida, men minns att gällande insolvensavgiften har Åland speciella regler.