Konsumtionen av plastkassar har minskat snabbt inom handeln

Miljöministeriet och Finsk handel rf:
Avtalet mellan miljöministeriet och Finsk handel rf har under det första avtalsåret snabbt minskat konsumtionen av plastkassar och plastpåsar inom handeln. Avtalet om plastkassar omfattar för närvarande över 1 100 företag, vilket i praktiken betyder över 3 300 affärer. Avtalet om minskad användning av plastkassar grundar sig på ett EU-direktiv som siktar på att minska plastavfallet och nedskräpningen av haven. Målet är att varje finländare före utgången av 2025 ska använda högst 40 kassar per år.

”Avtalet om att minska användningen av plastkassar är miljöministeriets första så kallade Green deal-avtal där man i stället för reglering försöker nå målen genom frivilliga insatser av företag inom handeln och oss konsumenter. Resultaten är mycket lovande”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

”En enskild plastkasse kan kännas som en bagatell, men om vi tillsammans använder tiotals miljoner plastkassar färre är det av betydelse med tanke på miljön”, säger Tiilikainen.

Övertygande resultat redan under det första avtalsåret
Handeln har ivrigt gått in för att minska antalet plastkassar och plastpåsar. Flera butikskedjor har infört avgifter på plastkassar. Alla de butiker som har anslutit sig till avtalet om minskad förbrukning av plastkassar ska också avstå från att aktivt dela ut små plastpåsar vid kassorna. Till följd av att plastkassarna numera kostar har konsumtionen av dem minskat med 60 procent i Sokos-butikerna. På årsnivå betyder detta nästan 4,5 miljoner plastkassar färre än förut. I S-gruppens matbutiker användes 2017 sammanlagt 52 miljoner frukt- och grönsaksplastpåsar mindre än året innan.

I K-matbutikerna steg försäljningen av papperskassar med över 20 procent samtidigt som försäljningen av kassar för flergångsbruk och andra alternativ till plastkassar växte med 10 procent. I fjol minskade konsumtionen av små plastpåsar med inemot 20 procent. I K-gruppens järnhandlar har användningen av plastkassar minskat med ungefär en fjärdedel från 2016 till 2017. Hos Intersport har antalet plastkassar minskat med över 40 procent sedan plastkassarna blev avgiftsbelagda hösten 2017.

Lidl uppger att konsumtionen av plastkassar har sjunkit med 20 procent och att det totala antalet sålda plastkassar har minskat trots att Lidl samtidigt har utvidgat sin verksamhet och sitt butiksnät.

Hos Tokmanni ökade efterfrågan på kassar för flergångsbruk med hela 140 procent 2017, medan man till butikerna i kedjan levererade 66 procent färre frukt- och grönsakspåsar av plast. Hos Gigantti sjönk konsumtionen med 64 procent under det första året med avgiftsbelagda plastkassar. Hos Musti ja Mirri var motsvarande minskning under det första halvåret 40 procent. Också början av år 2018 ser lovande ut: hos Stockmann köpte endast 30 procent av kunderna en plastkasse i januari−februari 2018.

Start för kommunikationskampanjen: Egna kassar med!
I dag, den 9 april, startar miljöministeriets och Finsk handel rf:s gemensamma kommunikationskampanj med temat Egna kassar med. Målet med den icke-kommersiella kampanjen är att ytterligare minska engångsanvändningen av plastkassar och att på detta sätt spara naturresurserna och minska nedskräpningen.

Med kampanjen vill man också öka medvetenheten om hållbar konsumtion. Oavsett vilket material en kasse är tillverkad av är det med tanke på de sammantagna miljökonsekvenserna viktigt att kassen används så många gånger som möjligt och att den slutligen återvinns eller förstörs på lämpligt sätt.

Följande företag inom handeln stöder kampanjen och har förbundit sig till att minska konsumtionen av plastkassar: S-gruppen, K-gruppen, Lidl Suomi Ky och Tokmanni Oy.
Kampanjens webbannonser och reklamaffischer är fritt tillgängliga för alla.

Kampanjsången framförs av gruppen Kalevauva.fi som med sin särpräglade stil sporrar konsumenterna att använda flergångskassar. Textningen på videon Egna kassar med grundar sig på en verklig diskussion om plastkassar på webbplatsen vauva.fi.

Mer information om avtalet om plastkassar, de företag som anslutit sig till det, kommunikationskampanjen och kampanjmaterialet för nedladdning:
http://kassi-info.fi 

Man har även skapat en musikvideo: 
https://www.facebook.com/omatkassitmukana

OBS - Åland har skapat en egen kampanj på samma tema - Materialet finns att hämta här: 

Du som handlare kan via länk på sidan ansluta dig till kampanjen och avge ett sk. Grönt löfte, samt redovisa de kassar ni sålt årligen till oss på Ålands Näringsliv.