Kan du reglerna om arbetarskydd?

Här har arbetarskyddsförvaltningen i Finland publicerat en rätt bra översikt för den som är mindre arbetsgivare redan, eller kanske funderar på att anställa någon. 

Där finns info om bl.a: Arbetarskyddslagen, anställningsfrågor, arbetsavtal och semesterregler samt mallar att använda för att räkna ut ersättning. 

Läs mer här: Informationspaket för småföretag 2017