Hur kan vi ta upp och diskutera sexuella trakasserier på arbetsplatsen - föreläsning den 22 maj

Sexuella trakasserier är någonting som ett företag inte vill förknippas med. Men vad gör vi egentligen för att förebygga och hur ingriper vi och utreder då sexuella trakasserier faktiskt uppstår?
 
Kampanjen #metoo har synliggjort svårigheterna med att både förstå vad sexuella trakasserier är, men också svårigheterna att ta det på tal, utan att människor känner sig obekväma eller tvungna att försvara sig. Kampanjen har också synliggjort en rädsla hos den som blivit utsatt för att inte bli trodd eller för att skapa problem eller förlora sitt jobb. På vilket sätt kan då vi garantera att vår arbetsplats inbegriper en företagskultur som tillåter kontinuerliga diskussioner om både inkluderande och exkluderande praktiker, där sexuella trakasserier har en given plats i diskussionen? På morgonseminariet presenteras fyra enkla steg för att närma sig tematiken och skapa förändring redan imorgon.
 
Upplägg
- Vad är sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön?
- Varför uppstår sexuella trakasserier på en arbetsplats?
- Ansvarsfrågan: Arbetsgivare, arbetstagare och kund
- Jämställdhetsfrämjande, förebyggande och ingripande arbete
 
Föreläsare
Malin Gustavsson har närmare 15 års erfarenhet av att stötta organisationer, myndigheter och företag i deras jämställdhetsintegrering och likabehandlingsuppdrag, främst i Finland, men kontinuerligt i Sverige och i Europa. Hennes styrka är kombinationen av teoretisk och praktik förankring och hon är ofta anlitad av media som expert. Hon har utvecklat flera metodmaterial och verktyg för att främja jämställdhet och likabehandling i olika organisationer, senast en handbok för arbete mot sexuella trakasserier riktat till företag som delas ut vid seminariet.
 
Målgrupp
Seminariet riktar sig till dig som arbetar med HR frågor, chef, skyddsombud eller sitter i en ledande ställning och vill få en övergripande förståelse för hur sexuella trakasserier hanteras och borde hanteras på er arbetsplats och din roll i detta.
 
Arrangör
Föreläsningen ordnas som en del av projektet utveckla framtidens företag som drivs av Ålands Näringsliv. Projektet finansieras av Europeiska regional- och utvecklingsfonden (ERUF) och Ålands Landskapsregering och sträcker sig till 31.12.2020. Läs mera om projektet i sin helhet här. 
Att delta i aktiviteterna som ordnas i det ERUF-finansierade projektet Utveckla framtidens företag är kostnadsfritt. Det är många som vill delta i våra aktiviteter som har ett begränsat antal platser. Därför fakturerar vid 50 euro vid avanmälan utan giltig orsak samt om man inte dyker upp vid aktiviteter som man har anmält sig till. Du kan avanmäla dig kostnadsfritt fram till sista anmälningsdagen.

Anmäl er här