Handeln förhandlar ännu om avtal

Servicefacket PAM och arbetsgivarnas representant Finsk Handel har förhandlat om arbetsvillkor och lön för arbetstagare inom handeln.

Förhandlingarna som förlöpt väl avbröts dock förra veckans fredag. Trots att förhandlingarna avbröts har PAM och Finsk Handel hållit kontakten till varandra och diskussionerna har lett till det att följande förhandlingsträff är inprickad måndagen den 26 februari.

"Vi har diskuterat i god anda med även om vi inte under veckans gång förhandlat per se. Vår målsättning är att via förhandlingarna nå ett resultat och därför är det bra att vi träffas på måndag", säger PAMs ordförande Ann Selin. Förhandlingarna hade framskridit rätt långt i detta skede då parterna konstaterade i samråd att de avbryts.

Då förhandlingarna avbröts var man redan på slutrakan vad gäller avtalstexterna, men lönefrågan var den som ledde till att förhandlingarna avbröts. Arbetstagarrepresentanterna kräver ett resultat som "ger sakliga löneförhöjningar åt arbetstagarna inom handeln i ett läge då ekonomin växer och företagen i regel blomstrar", konstaterar Selin från PAM.

Källa: PAM