Handel med Storbritannien efter Brexit

Storbritannien lämnade 2017 en ansökan om att utträda ur Europeiska Unionen. Sedan dess har det pågått förhandlingar som nu börjar närma sig en deadline den 29 mars. Tyvärr har samtalet gått trögt och det finns i dagsläget inte några garantier att man kommer i mål innan 29 mars.

Därför finns det två scenarier för tillfället:

 1. Scenarie 1: Inget avtal uppnås och Storbritannien utträder ur unionen utan övergångsperiod. I och med utträdet blir UK en stat utanför EU, dvs. ett tredjeland, den 30 mars 2019. Det innebär att den fria rörligheten för varor upphör mellan UK och EU.
 2. Scenarie 2: Ett avtal om utträdet uppnås och UK utträder ur EU den 29 mars 2019 enligt avtalet med en övergångsperiod till och med den 31 december 2020. Under övergångsperioden behandlas UK som ett EU-land vad tullklarering beträffar, och den fria rörligheten för varor mellan EU och UK fortsätter till slutet av övergångsperioden.

Det här för konsekvenser för handeln med Storbrittannien och därför uppmanar Tullen alla företag att förbereda sig på konsekvenserna.

De viktigaste konsekvenserna av scenario 1 (utträde utan avtal och övergångsperiod):

 • Storbritannien blir ett tredjeland och alla varor som rör sig mellan dem och EU ska tullklareras. Detta innebär att deklaranter, dvs. importörer och exportörer, svarar för att varorna tullklareras. Deklaranterna kan tullklarera varorna själv eller anlita en speditionsfirma därvid. En smidig tullklarering och elektronisk deklarering förutsätter ofta tillstånd som beviljas av Tullen.
 • Intrastat-statistikdeklareringen upphör.
 • Vid gränsen mellan EU och Storbritannien börjar de tullregler och -tariffer som tillämpas på tredjeländer gälla, vilket innebär bl.a. kontroller och övervakning med stöd av EU:s tullbestämmelser samt sanitära och fytosanitära bestämmelser. Kontrollerna vid gränsen skulle orsaka betydande förseningar t.ex. i vägtrafik och svårigheter i hamnarna.

De viktigaste konsekvenserna av scenario 2 (utträdesavtalet blir av och övergångsperioden införs):

 • Storbritannien blir ett tredjeland men den fria rörligheten för varor fortsätter mellan dem och EU under övergångsperioden till och med den 31 december 2020. De regler, begränsningar och andra formaliteter som tillämpas i handeln mellan EU och tredjeländer tillämpas inte under övergångsperioden.
 • Skyldigheten att tullklarera varor mellan Storbrittannien och EU börjar först efter utgången av övergångsperioden.

 

När Storbritannien blir utanför Europeiska unionen kommer handeln att påverkas. Bl.a. följande formaliteter berörs.

 • tulldeklarationer och därtill hörande tillstånd av Tullen
 • tulltariffer och eventuella tullar
 • sanitära och fytosanitära kontroller
 • kontroller av produkters överensstämmelse med kraven
 • import- och exportförbud samt restriktioner
 • förmånsbehandling (hur tillämpas ursprungsreglerna när EU-produkter innehållande material med UK-ursprung exporteras utanför EU).

 

Du kan läsa mer på tullens websida och även anmäla dig till Tullens nyhetsbrev om Brexit.