Export till länder med sanktioner

De senaste åren har den internationella handeln fått fler sanktioner att förhålla sig till.

Vanligtvis är det få situationer som påverkar ett företag, men om ditt företag exporterar utanför EU är det skäl att kontrollera huruvida landet omfattas av sanktioner eller ej.

Om ett företag bryter mot sanktionerna, blir det stora konsekvenser. Därför bör du vara försiktig med export till dessa länder.
Det finns också länder som t.ex. USA som har uttalat att export till vissa länder, för konsekvenser för handeln med dem. Det är dock oklart i dagsläget vad detta innebär i praktiken.

Urikesministeriet har en aktuell lista på sin webbsida. Klicka på ett land för att läsa mer om aktuella sanktioner.

Aktuella länkar