Enklare regler för arbetsgivare

Regeringen har föreslagit till riksdagen att förenkla regelverket vid anställningar. Formellt talar man om "förslaget till uppsägningsgrunder som beror på arbetatagaren när arbetsgivaren sysselsätter färre än 20 personer".

Förslaget innebär i korthet att småföretag inte har samma krav på sig att erbjuda utbildning eller arbetsmarknadsåtgärder åt anställda som man tvingas säga upp. Man kan också använda andra uppsägningsgrunder än de som idag är gällande. Det ger helt enkelt arbetsgivaren en större frihet.

Ålands Näringsliv har med hjälp av vårt arbetsmarknadsutskott påtalat att vi är positiva till lagförslaget. Alla regelförenklingar i likhet med denna som sparar tid och resurser åt arbetsgivare är positivt för näringslivet. 

Vi påtalade även att förenklingarna kunde gälla medelstora företag som kan ha upp till 250 anställda. De har motsvarande problematik och är i själva verket relativt små organisationer.

Under hösten behandlar riksdagen ärenden och förhoppningsvis kommer ett beslut till våren.