Dags för final i Skraknästet

Den 28 november hålls finalen för Skraknästet. Finalen hålls under Ålands Utvecklings Ab's Kapitalmarknadsdag på Ålands Sjöfartsmuseum i Mariehamn. Fullständigt program för dagen finns här, fritt inträde. 

På finalen får tre finalister presentera sig och sina idéer, sedan blir det juryöverläggning och slutligen utses vinnaren. 

Första pris:

  • 5000 € att fritt spendera i bolaget för att utveckla idén.
  • Option på en tilläggsinvestering från ÅUAB (enligt följande kriterier: idén skall vara unik och ny för Åland, bolagets hemort skall vara på Åland, bör ha stor tillväxtpotential och vara genomförbart).
  • Mentorskap via Ålands Näringsliv.
  • En plats i Business Lab.

Notera gärna att Skraknästet återkommer hösten 2019, så börja gärna fundera redan nu på vilken idé du vill delta med nästa år!

Mera information om Skraknästet finns på Skraknästets hemsida