En avgiftsfri hållbarhetslots för ditt företag

Hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila finns nu på plats för att stödja ditt företag med ert hållbarhetsarbete.

Sedan hösten 2016 har Åland en utvecklings- och hållbarhetsagenda för hela samhället. Agendan är framtagen av ett 100-tal personer från olika samhällssektioner inom ramen för nätverket bärkraft.ax och innehåller sju strategiska utvecklingsmål som ska uppnås senast 2030. Arbetet med att implementera utvecklings- och hållbarhetsagendan inom olika sektorer pågår och alla företag har möjlighet att ställa sig bakom agendan och aktivt bidra till dess förverkligande.

En möjlighet för att konkretisera agendan i det egna företaget, för att visa på engagemang från företaget och bidra till det gemensamma hållbarhetsarbetet, är att ta fram löften i form av årliga mål bestående av konkreta åtgärder som bidrar till utvecklings- och hållbarhetsagendans förverkligande.

Företag har möjlighet att få stöd i form av inspiration, samordning och råd i arbetsmetoder och utveckling av en hållbarhetslots inom nätverket bärkraft.ax. Genom att tillsammans med hållbarhetslotsen diskutera önskat läge för företaget tillsammans med nuläge och väsentliga utvecklings- och hållbarhetsmål kan det inledande eller utvecklande arbetet med hållbarhet underlättas genom skräddarsytt stöd. Företagets storlek eller sektor inverkar inte på möjligheten att få lotsstöd. Observera att stödet är avgiftsfritt för företaget.

Ta kontakt med hållbarhetslotsen Karin Rosenberg-Brunila om du är intresserad eller har frågor kring hur du kan arbeta med hållbarhet i ditt företag.

Ledande hållbarhetslots
Karin Rosenberg-Brunila
karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax
+358 457 3500 586

På barkraft.ax hittar du mer information om utvecklings- och hållbarhetsagendan.