Arbetskraftsbrist i Finland

Finlands Näringsliv genomförde en undersökning i somras där det konstaterades att hela 70 % av företagen har problem att hitta kompetent personal!

Det är visserligen ett tecken på att ekonomin går bra, men samtidigt ställer det till problem för verksamheter som har en möjlighet att växa efter många år av hårda tider.

En ny företeelse är att inte bara högteknologiska eller företag i tätorter upplever dessa problem. Även företag på landsbygden samt små- och medelstora företag upplever en stor utmaning i rekryteringen.

Trots att finska företag söker folk, är den officiella arbetslösheten 8,4 % i Finland. Det är tyvärr inte ett bra betyg till den finska arbetsmarknaden. Finlands Näringsliv föreslår själva att bl.a. omställningen av arbetslösa behöver förbättras samtidigt som vi också behöver underlätta för företag att ta in utländsk arbetskraft.