2500 företag på Åland per den 31.12.2017

Den 31.12.2017 fanns det 2.565 företag på Åland. Statistiken grundar sig på uppgifter från Statistikcentralen, baserade på uppgifter från skatteförvaltningens register, samt direkt från företagen genom enkäter. Av dessa ca 2.500 företag var 67 procent aktiva inom tjänstebranscherna. Drygt 82 procent av företagen sysselsätter fyra personer eller färre. Det konstateras även att flest företag är belägna i Mariehamn, 990 st, ca 39 procent av alla företag på Åland. Av företagen baserade i Mariehamn är 80 procent tjänsteföretag, jämfört med 58 procent på landsbygden och i skärgården. 
 

 

Mera information: Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) presenterade den 8.11.2018 statistik för företagen på Åland per den 31.12.2107. Länk