Nyheter 2017

The sustainable energy week

02 jun
European Sustainable Energy Week (EUSEW) is a month-long series of activities to build a secure energy future for Europe. It brings together public authorities, private companies, NGOs and consumers to promote initiatives to save energy and move towards renewables for clean, secure and efficient power. Launched in 2006 by the...

Nu har anmälan till företagarskolan öppnat

02 jun
Företagarskolan är tillbaka i höst, vi erbjuder en kvällskurs med start i oktober och en intensivare helgkurs under en helg i oktober. Vilken passar dig bäst? Läs mera och anmäl dig här .

Restaurangdagar anordnas 12-17 juni

01 jun
Under Restaurangdagarna erbjuder Ålands krögare specialmenyer till ett förmånligt pris. Evenemanget är årligt återkommande både vinter och sommar och tanken är att stötta restaurangkulturen, lyfta fram våra duktiga kockar och allmänt visa upp åländsk mat och åländskt värdskap. Ta med familjen, vännerna eller gå själv för att få nya smakupplevelser...

Grundutbildning i Green Key: Att arbeta hållbarhetscertifierat

31 maj
ALANDIA TRADE CENTER, ÅLANDS NÄRINGSLIV, TORGGATAN 4, TISDAG, 20 JUNI, 2017 - 14:30 TILL 16:00 Green Key är en internationell hållbarhetscertifiering för turism- och fritidssektorn. På Åland har logianläggningar, besöksanläggningar, restauranger och kaféer möjlighet att inleda sitt arbete mot certifiering. Det främsta målet med märkningen är att driva en ansvarstagande...

Bilföretag utmanar företag till att öka användning av solceller.

22 maj
Zebrabil lanserar den åländska solcellsutmaningen. Härmed utmanar vi alla privatpersoner, företag och offentliga organisationer på Åland att senast 2020 installera solceller på åtminstone en av era fastigheter. Bara om vi lyckas vända trenden och gå mot lägre koldioxidutsläppen globalt senast år 2020 har vi en chans att uppnå Parisavtalets mål...

Hållbar utveckling 2017

18 maj
Hållbar utveckling utgår ifrån en helhetssyn på människors och samhällets behov, förutsättningar och problem. Hållbar utveckling handlar om att värna om givna resurser, att befolkningen inte lever över sina tillgångar. Begreppet hållbar utveckling innehåller tre delar, för att nå en hållbar utveckling behövs en balans mellan de sociala, ekologiska och...

Bokslutsstatistik för företag 2014-2015

18 maj
Viss ökning av omsättningen Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med 0,7 procent under år 2015, från ca 2 170 miljoner euro till ca 2 190 miljoner. Räkenskapsperiodens vinst ökade med ca 14,5 procent mellan år 2014 och 2015, från ca 129 miljoner euro...

Den relativa arbetslösheten på Åland 3,6% i april

18 maj
I april var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,6 procent, i april ifjol var arbetslöshetstalet 3,5 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent medan det var 3,9 procent för männen. Ungefär 1,1 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning). Det relativa...

Konsumentprisindex april 2017

18 maj
Inflationstakten 1,2 procent i april De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i april 2017 jämfört med april 2016, i mars var ökningstakten 1,3 procent. I april inverkade högre priser inom huvudgruppen hälsovård mest på den totala uppgången (med 0,9 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna kläder och skodon samt...

Äldre i Finland vill bo i vanliga flervåningshus nära service

18 maj
Merparten av de äldre vill i framtiden bo i flervåningshus i närheten av service. De önskar att boendet är problemfritt och tillgängligt och att de har en gemenskap och är omgivna av personer i alla åldrar, visar en ny utredning som genomförts inom ramen för Programmet för att förbättra äldres...

Sidor