Nyheter 2017

Workshop kring måltidsturism

03 nov
En gastronomisk ö värd att besöka Välkommen på inspirerande temadagar inom ramen för Ålands hållbara livsmedelsstrategi Inspirationsföreläsning - 9 november kl 13 – 16 Workshop - 10 november kl 9 - 12 Under november kommer det att ordnas flera temadagar som består av högklassiga inspirationsföreläsningar i kombination med workshoppar. Vi...

Nytt avtal för Teknologiindustrin - lönerna stiger med 3 procent

31 okt
Anställda inom teknologiindustrin får i enlighet med avtalet lönepåslag på 3,2 procent under de följande två åren. Industrifacket och Teknologiindustrin enades om ett nytt kollektivavtal på måndagen. Avtalet är uppgjort så att lönerna stiger med 3,2 procent på två år. I första hand ska företagen och de respektive fackförbunden försöka...

Frukostträff 3 november kl 8-9

24 okt
Missa inte vår frukostträff i november med temat bemötande. Demensföreningens styrelseledamot Mejt Svahnström, som driver dagverksamhet för demenssjuka på Oasen, pratar om bemötande och tecken på demenssjukdom, en föreläsning anpassad för kundkontakt. Anmäl dig via vårt Facebook evenemang eller maila till info@naringsliv.ax . Meddela eventuella allergier till oss här i...

Nya verksamheter hållbarhetscertifierade via Green Key

12 okt
Stort grattis till Café Vreten och Pensionat Stalldalen som erhåller Green Key-certifiering. (Pub Stallhagen, Silverskär, Silverskärs restaurang och Klobben erhåller också förnyad certifiering.) Som inspiration för er som arbetar mot certifiering finns länkar till företagens respektive policy nedan; Silverskär: Café Vreten: Pub Stallhagen och Pensionat Stalldalen:

Internationella året för "Hållbar turism".

11 okt
År 2017 är utnämnt att FN till det internationella året för hållbar turism för utveckling. Vi önskar dig hjärtligt välkommen att delta i firandet av det internationella året. Vi bjuder på inspirerande exempel från företag och framtidsspaning från organisationer. Se skild Inbjudan med mer info nedan:

Åbo yrkeshögskola får sex miljoner euro för teknisk utbildning.

09 okt
Pengarna används för att utbilda fler ingenjörer. Detta som ett led i att efterfrågan på arbetskraft med teknisk utbildning har ökat kraftigt i Egentliga Finland. Åbo yrkeshögskola svarar på efterfrågan med att öka antagningen till de tekniska utbildningarna. Antalet studieplatser som leder till teknisk yrkeshögskolexamen ökar med 203 och till...

Nya avtal förhandlas fram

09 okt
Fler av de stora arbetsavtalen i Finland går ut i höst. Först ute är papperssektorn, vars avtal går ut i slutet av september. En månad senare löper avtalen inom teknologindustrin samt en del av avtalen inom post- och logistisksektorn ut. I oktober förhandlar man om avtalen inom ett antal industribranscher,...

Familjeledighetsersättning till arbetsgivare

09 okt
Arbetsgivare kan ansöka om familjeledighetsersättning för kostnader som orsakas av en kvinnlig arbetstagares föräldraskap. En företagare får inte familjeledighetsersättning för sina egna föräldraskapskostnader. Ersättningen är ett engångsbelopp på 2.500 euro och gäller per graviditet. Familjeledighetsersättning kan beviljas ifall första dagen med moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar infaller 1.4.2017 eller senare...

Nordisk näringslivsportal

09 okt
Nordisk näringslivsportal Nordiska Ministerrådet har skapat en länkportal i syfte att samla relevanta länkar till myndigheter och organisationer i Norden. Via dessa kan man få svar på många frågor om exempelvis etablering, handel och rekrytering i de nordiska länderna. Portalen ska göra informationen lättillgänglig, överskådlig och disponibel för alla nordiska...

Konsumentskyddet för dem som köper paketresor förbättras

05 okt
Arbets- och näringsministeriet PRESSMEDDELANDE 19.9.2017 11.39 Statsrådet beslutade den 19 september att till riksdagen lämna en regeringsproposition med förslag till ny lag om leverantörer av kombinerade resetjänster. Lagen är avsedd att ersätta den gällande lagen om paketreserörelser. Den nya lagen har ett bredare tillämpningsområde än den gällande lagen. Lagen gäller...

Sidor