Webbtjänsten Skattekonto läggs ned i slutet av augusti

Webbtjänsten Skattekonto stängs slutgiltigt 31.8.2017.

Webbtjänsten är tills vidare i läsläge. Gamla kontoutdrag och skickade deklarationer kan skrivas ut fram till slutet av augusti. Därefter tas Skattekonto helt ur bruk.
MinSkatt har från och med ingången av året ersatt Skattekonto. Du kan bl.a. deklarera och betala skatter på eget initiativ i MinSkatt.

Källa: Skattebyrån

Gå till webbtjänsten MinSkatt