Vill du lära dig mer om hållbart företagande i praktiken?

 
Välkommen på ett halvdagsseminarium med Beyond Intent AB med det mindre företaget i centrum.

- Vi inleder med en kort teoretisk introduktion och börjar sedan snabbt arbeta praktiskt med hållbarhetsfrågor utifrån småföretagets förutsättningar.

Följande behandlas: 

- Hur når ditt företag framgång och ökar lönsamheten genom att jobba hållbart?
- Hur kan vi enkelt bli mer miljövänliga?
- Vad krävs för att starta och/eller utveckla ett hållbarhetsarbete?
- Vad gör vi redan på hållbarhetsområdet idag?
- Hur kan vi bli bättre på att kommunicera vårt arbete till våra kunder?

Läs mer och anmäl Er till kursen: