Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015

Antalet sysselsatta minskade något

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2015 var 14 471 personer. Av dessa var 7 239 kvinnor och 7 232 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg; sociala tjänster med 2 709 personer följt av transport och magasinering med 1 649 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5 688 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 7 825 personer. I skärgården fanns det 958 sysselsatta personer.

Bli medlem!

Tack för att du besöker Ålands Näringsliv.

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på telefon 29 029 eller info@naringsliv.ax så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.