Starkare sysselsättningsökning förutspås i Finland nästa år

Sysselsättningsökningen har under 2017 varit långsam i förhållande till den mycket starka ekonomiska tillväxten under början av året. Det förutspås att sysselsättningen under 2018 kommer att öka snabbare än nu.

Enligt en färsk arbetsmarknadsprognos kommer sysselsättningen att öka med cirka 15 000 personer under 2017, medan ökningen i fjol var 11 000 personer. Det förutspås att sysselsättningen under 2018 kommer att öka med cirka 25 000 personer. Sysselsättningsgraden har stigit långsamt och kommer enligt prognosen att nå 69,3 procent i år. Nästa år räknar man med att sysselsättningsgraden stiger till 70,2 procent.

Källa: Arbets- och näringsministeriet  7.11.2017
Läs mer: PRESSMEDDELANDE