Seminarie om alkohol och droger på arbetsplatsen

Bifogat hittar ni inbjudan till seminariet ”Alkohol- och drogfrågor på arbetsplatsen” för arbetsgivare, chefer, förmän och andra ledare i arbetslivet.

Målet med seminariet är att erbjuda seminariedeltagare aktuell information, kunskap och konkreta verktyg i att förebygga och hantera risk- och missbruksproblem på arbetsplatsen.

Under seminariet presenteras bl.a. aktuella begrepp, fakta, lagstiftning, strategier att ta rusmedelsfrågor till tals samt information om stöd inom företagshälsovården.

 

När:                   Fredag 28 april 2017, kl. 13.00 – 16.00

Var:                   Folkhälsans Allaktivitetshus, Skeppargatan 11, Mariehamn

Anmälan:         Seminariet är kostnadsfritt, men förutsätter förhandsanmälan senast 24.4

Anmälan riktas till estera.jurgutyte@folkhalsan.ax eller mån-ons tfn 044 78 83 761.

Program:

Kl. 13:00            Rusmedel och arbetslivet: ta rusmedelsfrågor till tals – Timo Nerkko, EHYT rf
Kl. 14:30            Kaffe
Kl. 14:45            Ramlag för arbetsmiljöarbete – Henning Karlsson, arbetarskyddsingenjör
Kl. 15.15            Företagshälsovårdens stöd för arbetsgivare – Lina Karlsson, Medimar
Kl. 16:00            Seminariet avslutas

 

Kom gärna med för att fördjupa er i frågorna som är mycket viktiga för välmående på arbetsplatsen!

Vänligen sprid inbjudan vidare till företagen och organisationerna ni samarbetar med! Tack på förhand!