Oväntat höga kostnader för de åländska företagen

Oväntat höga kostnader för de åländska företagen

Ålands Näringsliv har gjort en jämförande studie mellan industrins konkurrenskraft på Åland och förutsättningarna i Sverige och Finland. Resultatet är synnerligen nedslående. Kostnaderna för de åländska företagen är dramatiskt högre än i våra närregioner. Jämförelsen antyder att åländska företag skulle betala ca 30-60 % lägre avgifter om de var etablerade i närregionerna.

- Nivån på den här skillnaden var både förvånande och oroväckande. Vi hade naturligtvis en uppfattning att vi låg “lite högre” på Åland, men att skillnaden var på den här nivån hade ingen gissat, säger Anders Ekström VD på Ålands Näringsliv.

Det är nu dags att rannsaka strukturerna som ligger bakom dessa kostnader.

- Konkurrenskraft är centralt i näringslivet och på sikt hotas hela vårt välmående samhälle om Åland inte kan erbjuda företagen motsvarande villkor som i närregionerna. Varken konsumenter eller industrikunder är villiga att betala dubbelt mer för åländska produkter och tjänster. I dagens globala värld med knivskarp konkurrens, gäller det att konkurrenskraften är på topp, fortsätter Anders Ekström.

Ålands Näringsliv önskar nu att ingående diskussioner med landskapsregering och kommuner resulterar i effektivare strukturer som gör jämförelsen jämnare.

- Vi är inte ute efter temporära engångsåtgärder som tillfälligt sänker kostnaderna, utan vi måste istället fokusera på långsiktiga strukturer som ger Åland konkurrenskraftiga villkor inom dessa områden.

Studien gjordes genom att samla in uppgifter från lokala företag och jämföra dessa med orter i våra närregioner för 2016. Vi har avgränsat studien till att titta på totalkostnaderna för elektricitet samt vatten och avlopp. Därmed har vi undvikit detaljer i prissättningen som kan skilja sig dramatiskt mellan regioner. El, vatten och avlopp är gemensamma produktionsfaktorer för många åländska företag, medan exempelvis utnyttjandet av avfallshantering och årliga myndighetsavgifter skiljer sig mellan branscherna.

De insamlade uppgifterna har sammanförts till ett medeltal, både på Åland och i närregionerna för att undvika variationer i enstaka företags villkor. Vi har sedan tagit tre fiktiva exempel på företag för att se hur prisskillnaderna slår mot olika verksamheter.

För mer information, kontakta Anders Ekström VD Ålands Näringsliv. Tel: 018 - 529300