Nya momsförfaranden vid internationell handel

 

Nya momsförfaranden vid internationell handel

(Senast uppdaterad 19.12.2017: Texten uppdateras när ny information blir känd).

​Vid årsskiftet sker det förändringar i hanteringen av import/exportmoms gällande handel över skattegränsen med Åland. Det här gäller handel med varor. Tjänster behandlas enligt ett annat förfarande. En av de stora förändringarna är att det förenklade förfarandet för skattegränskunder försvinner.

Skatteförvaltningen övertar momshanteringen vid årsskiftet gällande momsregistrerade företag. Från den 1 januari ska således företag ej längre betala importmoms via det tidigare ombudsförfarande till tullen, utan då ska mervärdesskatten deklareras i den ordinarie momsdeklarationen till skattestyrelsen. Privatpersoner och icke-momsregistrerade företag hanteras däremot enligt det tidigare förfarandet, dvs att Tullen uppbär momsen.

Informationen hittills har tyvärr varit under all kritik. Den här artikeln är en informationspunkt där vi försöker beskriva förfarandet.  
Artikeln bygger på de informationstillfällen som Ålands Näringsliv arrangerade måndagen den 4 december med Mariehamns tull och fredagen den 8 december med skatteförvaltningen. 
 

Vad som hittills har kommit fram

Handel mellan Åland och fastlandet för momsregistrerade företag

En stor förändring är att ombudsförfarandet försvinner. Det innebär att företag ska fakturera momsfritt sinsemellan. Således betalas ingen moms direkt gällande handel mellan momsregistrerade företag mellan Åland och fastlandet.
Respektive företag ska därefter deklarera momsen i momsdeklarationen, vilket i praktiken innebär att man betalar in momsen efteråt. Således blir det en i princip en förenkling av förfarandet.
Tullens hantering ändrar såtillvida att man inte längre behöver göra importdeklarationen men en varudeklaration måste inlämnas. Som varudeklaration kan en faktura eller transportdokument inlämnas. 

Transportdokument ska innehålla:

  • exportörens namn, adress och FO-nummer
  • importörens namn, adress och FO-nummer
  • varuslag och totalvikt
  • lastbilens/transportfordonets registernummer och transportfirmans namn
  • om fartygsfrakt, fartygets postnet-nummer och ankomsttid/avgångstid.

Transportdokumentet ska skickas till tullen på epost-adress: ATP_Fraktsedlar@tulli.fi senast en timme innan ankomst till Åland. När det gäller export ska dokumentet skickas senast en timme innan transporten avgår från Åland.

Gemenskapsintern handel (EU) med Åland för momsregistrerade företag

Momsregistrerade företag som idkar handel inom EU, ska fortsättningsvis fakturera med nollmoms. Därefter redovisas momsen i företagets momsdeklaration och erläggandet av momsen sker till skatteförvaltningen.
När det gäller tullhanteringen ska man dock fortsättningsvis tulldeklarera.

När det gäller EU-handel kommer man att få ett förtullningsbeslut där tullvärdet framgår. På ett av våra informationstillfällen uppgavs det felaktigt att tullvärdet ej skulle framgå.

 

Handel med Åland för icke-momsregistrerade företag

För handel med Åland gällande icke-momsregistrerade företag är det Tullen som hanterar mervärdesbeskattningen. Importmomsen ska då erläggas till Tullen innan varorna lämnas ut från speditören.

Övriga situationer där Tullen hanterar momsen

  • Den skattskyldige är en fysisk person som är införd i momsregistret, men importen anknyter inte till den skattskyldiges affärsverksamhet. Dvs. vid en enskild näringsidkares import för privata ändamål.
  • Importen strider mot tullbestämmelserna.
  • Vid import mellan Åland och övriga Finland, då den skatteskyldige är ett indirekt ombud, vars huvudman är en fysisk person till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning, eller en juridisk person som inte är införd i momsregistret

 

Handel med privatpersoner

För handel med privatpersoner till och från Åland gäller det tidigare ombudsförfarandet, dvs att Tullen uppbär momsen men företag kan hantera betalningen för kundens räkning (direkt eller indirekt ombud).

Företaget behöver då vara skattegränskund hos Tullen.

Import & export för enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare måste från 1 januari göra en webbimport baserat på FO-nummer. Idagsläget har man kunna sköta importen som privatperson.

Det innebär att man som enskild näringsidkare behöver skaffa KATSO-koder för att kunna identifiera sig.
Ålands Näringsliv arbetar på att få en instruktion hur man gör detta. 

Uppdatering 19.12.2017

För mer information och aktuella anvisningar se vår uppdaterade sida om gränshandel här