Nordisk näringslivsportal

Nordisk näringslivsportal
 
Nordiska Ministerrådet har skapat en länkportal i syfte att samla relevanta länkar till myndigheter och organisationer i Norden. Via dessa kan man få svar på många frågor om exempelvis etablering, handel och
rekrytering i de nordiska länderna. Portalen ska göra informationen lättillgänglig, överskådlig och disponibel för alla nordiska företag på ett
och samma ställe. Länkportalen ska bidra till gränsöverskridande aktiviteter och kunskapsdelning mellan de nordiska företagen. Därigenom hoppas man skapa möjlighet till fler och bättre affärer och ökad tillväxt och sysselsättning.
 
Läs mer: