Konjunkturutvecklingen fortsätter i stabila och positiva tecken − rekryteringsproblemen har ökat

Enligt EK:s konjunkturbarometer från oktober har konjunkturerna för Finlands näringsliv förbättrats under våren och hösten 2017. Inom industrin och byggandet anses det rådande allmänna läget vara starkare än i genomsnitt, och även inom servicesektorn har läget ljusnat och är nu något bättre än normalt.

De finländska företagens allmänna konjunkturutsikter för följande halvår är i regel fortsatt positiva. Konjunkturuppgången väntas fortsätta i slutet av året och början av nästa år. Saldotalet som beskriver de allmänna konjunkturutsikterna steg till +18 för industrin (i juli +10). Saldotalet för utsikterna inom byggandet sjönk till -2 (i juli +18), med det steg till +20 inom servicesektorn (i juli +16).

Läs mer på EK;s hemsida