Finlands totala direkta skatter 30,4 miljarder euro

Inkomsttagarna betalade totalt 30,4 miljarder euro i direkta skatter och avgifter år 2016, vilket var nominellt lika mycket som året innan.

Kommunalskatten ökade med 0,8 procent, men förvärvsinkomstskatten minskade med 0,5 och beloppet av kapitalinkomstskatten med 5,1 procent från året innan. Mest, dvs. 18,8 miljarder euro, betalades i kommunalskatt. Av skatterna utgjorde statens inkomstskatt 8,2 miljarder, varav förvärvsinkomstskatten var 5,8 miljarder och kapitalinkomstskatten 2,4 miljarder euro. Inkomsttagarna betalade 1,3 miljarder i sjukvårdsavgifter, 706 miljoner euro i dagpenningspremier och 485 miljoner euro i Yle-skatt.

Källa: Statistikcentralen