Familjeledighetsersättning till arbetsgivare

Arbetsgivare kan ansöka om familjeledighetsersättning för kostnader som orsakas av en kvinnlig arbetstagares föräldraskap. En företagare får inte
familjeledighetsersättning för sina egna föräldraskapskostnader.
 
Ersättningen är ett engångsbelopp på 2.500 euro och gäller per graviditet.
 
Familjeledighetsersättning kan beviljas ifall första dagen med moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar infaller 1.4.2017
eller senare. Det krävs dock att flera villkor uppfylls. 
 

Bli medlem!

Tack för att du besöker Ålands Näringsliv.

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på telefon 29 029 eller info@naringsliv.ax så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.