Arbetsmarknadsbarometern 2017

God volymtillväxt och stort rekryteringsbehov spår man vid ÅSUB. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2018 ser ut att präglas av en starkt positiv volymtillväxt och även av ett högt rekryteringsbehov byggt på en kombination av tillväxt och stora pensionsavgångar. I år förväntas den sysselsatta arbetskraftens volym öka med 159 årsverken, eller 1,4 procent. Inom den privata sektorn i år väntas en ökning med 144 årsverken, motsvarande 1,8 procent av den sysselsatta arbetskraften. Även inom den offentliga sektorn väntas en ökning, med 15 årsverken, motsvarande 0,4 procent av den sysselsatta arbetskraften i sektorn. I år motsvarar behovet 772 årsverken eller 6,6 procent av arbetsstyrkan, att jämföra med 642 årsverken (5,6 procent) för ett år sedan.

Av det totala rekryteringsbehovet kommer enligt prognosen motsvarande 556 årsverken att behövas inom det privata näringslivet(7,0 procent av arbetsstyrkan i sektorn). Rekryteringsbehovet är relativt sett störst inom hotell- och restaurang, personliga tjänster och transport (inklusive sjöfart), branscher som samtidigt trots det expanderar blygsamt. Inom den offentliga sektorn motsvarar rekryteringsbehovet 216 årsverken (5,7 procent av arbetsstyrkan).

Läs mer på ÅSUB;s hemsida