Arbetsmarknadsbarometern 2017

God volymtillväxt och stort rekryteringsbehov 

Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2018 ser ut att präglas av en starkt positiv volymtillväxt och även av ett högt rekryteringsbehov byggt på en kombination av tillväxt och stora pensionsavgångar. I år förväntas den sysselsatta arbetskraftens volym öka med 159 årsverken, eller 1,4 procent. Inom den privata sektorn i år väntas en ökning med 144 årsverken, motsvarande 1,8 procent av den sysselsatta arbetskraften. Även inom den offentliga sektorn väntas en ökning, med 15 årsverken, motsvarande 0,4 procent av den sysselsatta arbetskraften i sektorn. I år motsvarar behovet 772 årsverken eller 6,6 procent av arbetsstyrkan, att jämföra med 642 årsverken (5,6 procent) för ett år sedan.

Läs mer: